Welcome to marathityping.com. Now you can enjoy poems hourly. If you are poet do post your poems on this site.

मराठीकाविता मध्ये आपलं स्वागत आहे. दि. १.१.२०११ पासून marathikavita.org मध्ये 2321 कविता संपादित केल्या गेल्या. आता आपण प्रत्येक तासाला नवीन कवितांचा आनंद घेवू शकता.


November 26th, 2014 No Comments   Posted in कविता

November 26th, 2014 No Comments   Posted in कविता

कधी कधी मनात एक विचार येतो…..

November 26th, 2014 No Comments   Posted in कविता

…कधी कधी मनात एक विचार येतो….. काळोख्या रात्री…मनातली आंदोलनं…जर…जर…भिजणारी उशीचं,कागद बनली तर ???तर…तर…डोळ्यातल खारं पाणी,शाई बनून झिरपेल ??? कधी कधी मनात एक विचार येतो….. जळणा-या रक्ताचा एक एक थेंबशब्दरुपी उतरेल
Read the Rest…


Apsare Ye

November 26th, 2014 No Comments   Posted in कविता

अप्सरे येक्षितिजावरती इंद्रधनू तोलूनमी तुझी वाट पाहतो आहेतुला कविता सुचो वा ना सुचोजलधारांनी चिंब झालेल्या तुझ्या देहाहूनसुंदर कविता असूच शकत नाहीतू नयन द्वय बंद केले असलेस तरीमला नक्की माहित आहेतुला
Read the Rest…


मेनका !!! …..(गझल).

November 26th, 2014 No Comments   Posted in कविता

आय हाय हाय ….!काय शब्द … काय उपमा … खल्लास !एक एक शेर म्हणजे ….सवाशेर ………..कुठलाच अधोरेखित करणार नाही …सर्वच अजोडलाजवाब !