Welcome to marathityping.com. Now you can enjoy poems hourly. If you are poet do post your poems on this site.

मराठीकाविता मध्ये आपलं स्वागत आहे. दि. १.१.२०११ पासून marathikavita.org मध्ये 2321 कविता संपादित केल्या गेल्या. आता आपण प्रत्येक तासाला नवीन कवितांचा आनंद घेवू शकता.


गनु..

March 5th, 2015 No Comments   Posted in कविता

गनु..आज मला जराएकट एकट वाटतयआयुष्यात पहिल्यांदाचअसा सुन्नपना भासतोय आयुष्य मी एकदममना-नुसार जगलोयका कुणास ठाउक…पणकुठे तरी जगायचाच राहिलय आज अचानक मलागनु चा फोन आलामला वाटल परीक्षा जवळ आली आहेम्हणून त्याने तो
Read the Rest…


March 5th, 2015 No Comments   Posted in कविता

***** आजची वात्रटिका *************************** आय.पी.एल-4 बेभरवश्याच्या खेळातभरवश्याच्या लक्ष्मणला भाव नाही.प्रत्यक्ष महाराजाचे तरलिलावतच नाव नाही. गौतमची गंभीरता वाढली,वाळीत गेल आणि लारा टाकला.धावणार्‍या घोड्यांनाच मालकांनी चारा टाकला. खेळाडूंबरोबर इज्जतीचाहीहा जाहीर लिलाव आहे
Read the Rest…


अचानक एके रात्री…!!

March 5th, 2015 No Comments   Posted in कविता

अचानक एके रात्री…हुंदक्यांचा आवाज….अगदी जवळून…घाबरलेच….! सगळेच सामसूम…कोण असाव…?गालावर ओलसर…जाणवलं काहीतरी….आणी पायाशी 'ती'…गुढग्यात मान घालून…माझ्या आवाजाने….'तिची' मान वर..दचकून… मी मागे."का आलीस तू…?तुला सांगितलं होत ना…पुन्हा तोंड दाखवू नकोस…"खोटीच का होईना…पण जरब
Read the Rest…


March 4th, 2015 No Comments   Posted in कविता

वेगळा इथे मी…

March 4th, 2015 No Comments   Posted in कविता

एकलाच रिकामी, गाडी हाकतो मी मिटल्या डोळ्यांनी जागतो इथे मी… सगळीच रात, बाकी आहे अजुनी….विरहात स्वतःला जाळतो इथे मी…. छळतात रोज तुझ्या असण्याचे भास…नसण्यास तुझ्या का कधी मानतो इथे मी…
Read the Rest…